4 dejlige portrætjobs i dag

4 portrætjobs i dag for 3 forskellige kunder af en campusleder, en forskningsleder, en Project & Technology Director og et nyslået folketingsmedlem.

Det er dejlig at få helt frie hænder til at lave portrætter.
Her er lige et par eksempler fra dagens jobs:

Henning Hyllested, nyslået folketingsmedlem for EnhedlistenHenning Hyllested, nyslået folketingsmedlem for Enhedlisten

Henrik Carstens, RambøllHenrik Carstens, RambøllCampusleder Anders Schmidt Kristensenforskningsleder Jørgen Riis Jepsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… det er rigtig dejligt at lave portræt jobs, syn´s jeg!