Hærvejskomiteen – oktober 2012

Reportage fra Hærvejskomiteens og Danmarks Naturfredningsforenings 
møde om Vejle Ådal – oktober 2012