Olien i fokus

Olien i fokus – en bog og en udstilling

Esbjerg og Nordsøen 1982-2002

Set af Bent Sørensen, Medvind Fotografi

Udviklingen af den danske olie- og gasproduktion på Nordsøen hører til Fiskeri- og Søfarts­museets vigtigste dokumentations- og forskningsområder.
I denne sammenhæng har museet i mange år haft et tæt samarbejde med fotograf Bent Sørensen, der siden 1982 har haft talrige opgaver for offshore branchens virksomheder og gennem sine fotos opbygget en enestående dokumentation af branchens udvikling gennem de sidste to årtier.

På basis af et nøje udvalg af fotos fra arkiverne hos Bent Sørensens firma Medvind Fotografi sætter Bent Sørensen og Fiskeri- og Søfartsmuseet i denne udstilling ‘olien i fokus’.

Danmark og olien

Historien om den danske olie startede tilbage i 1960’erne. På basis af en eneretsbevilling fra 1962 begyndte rederiet A.P. Møller og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) at lede efter olie og gas i den danske undergrund både på land og til søs. Den første danske olie blev fundet i Nordsøens undergrund i 1966, og i 1972 indledte DUC olieproduktion fra Dan-feltet. I 1991 var Danmark selvforsynende med olie og gas fra DUC’s nu syv Nordsø-felter. Operatøren Mærsk Olie og Gas AS føjede i løbet af 1990’erne yderligere syv felter til, og i 1999 blev DUC’s produktion suppleret af to felter med Amerada Hess og Statoil som operatører. Ved årtusindskiftet lå produktionen fra Nordsøens 16 danske olie- og gasfelter på i alt knap 18 millioner tons olie og godt 7 milliarder kubikmeter naturgas om året. Det svarede til 200% af det årlige danske forbrug af disse råstoffer.

Esbjerg og olien

Olien og gassen gav ikke bare skatteindtægter til den danske stat. Råstofindvindingen havde også positiv effekt på Danmarks betalings- og handelsbalance, og samtidig gav aktiviteten grobund for en ny industri – ikke mindst i Esbjerg, Danmarks offshoreby nr. 1.

Esbjerg blev basehavn for Nordsøens offshore aktiviteter i 1966, men det var først med opbygningerne af Gorm- og Tyra-felterne i begyndelsen af 1980’erne, at udviklingen tog fart i Esbjerg. Nye virksomheder flyttede til og lokalt opstod firmaer med ‘offshoren’ for øje.

I takt med feltudbygningerne i 1990’erne voksede Esbjergs engagement i offshoreindustrien.

I dag råder byen over mere end 200 ‘offshore-relatere­de’ virksomheder. Spændvidden går fra produktion af teknik over levering af ‘know how’ til en bred underskov af tjenesteydelser som omfatter alt fra catering over vask til fotografering. I alt giver olien nu beskæftigelse til mere end 3.500 fuldstillinger i Esbjerg-området.

Medvind Fotografi og olien

Bent Sørensen var en af de mange, der i begyndelsen af 1980’erne blev trukket til Esbjerg på grund af væksten i off-shore aktiviteterne på Nordsøen. Udgangspunktet var en ordre i 1982 på fotos af defekter på de rør, som skulle anvendes til rørledningerne fra Nordsø-felterne til land.

Kontakten til offshore branchen gav snart flere ordrer, og i 1984 nedsatte Bent Sørensen sig i Esbjerg med sit én-mands-firma, Medvind Fotografi. Siden 1982 har Bent Sørensen haft op mod 150 ture på Nordsøen, hvor han har optaget omkring 75.000 billeder. Herudover har han haft talrige ordrer fra en lang række af Esbjergs offshore relaterede virksomheder. Alt sammen er gemt i de omfattende arkiver hos Medvind Fotografi, som i dag rummer mere end 400.000 optagelser. Meget omhandler andre ting end ‘offshoren’, men arkiverne hos Medvind Fotografi hører i dag til blandt den mest unikke dokumentation af dansk offshores udvikling siden 1982.

På plancherne på udstillingen vises en kavalkade af Bent Sørensens billeder ­år for år – med hver enkelt ordregiver anført i parantes.

Udstillingen “Olien i fokus” blev set af cirka 115.000 mennesker.