Sådan lægges en borerig til kaj i Esbjerg hos Semco Maritime

Timelap lavet med to kameraer i to master. Der er eksponeret hvert 5. sekund. Filmen er yderligere speeded op med 200 %.