Styrehuset vaskes på Far Statesman!!

Set i formiddag på Trafikhavnen, fem søfolk i gang med afvaskning af broen på Far Statesman. Effektivt!

Rengøring af broen på Far Statesman,

Rengøring af broen på Far Statesman,